Snickeriet

Vårt finsnickeri tog sin början i samband med att vi flyttade in i våra lokaler i Munka Ljungby.

Vid den tidpunkten bestod maskinparken av några enstaka kombimaskiner. Tanken var då att endast utföra mindre specialsnickerier, såsom trösklar och lister som behövdes vid våra projekt.

Idag tillverkar vi allt ifrån köks och badrumsinredning i samarbete med Lergöken snickerier, till trappor fönster och dörrar.

“Tillgången till ett eget finsnickeri gör att vi kan erbjuda någonting utöver det vanliga.”

Peter Ebbesson, Grundare Ebbesson Bygg